you don't need me, i don't need you

"I urge you to please notice when you are happy."
Kurt Vonnegut  (via thatkindofwoman)

15 minutes ago with 86,224 notes

thatonebl0nde:

O

kohwala:

i even procrastinate sleep

21 minutes ago with 84,022 notes